Oplever du, at projekter ofte går i stå og medarbejdere bliver frustrerede?
Projekter, der sættes i gang koster både tid, ressourcer og penge - så hvordan sikrer du, at din virksomhed kommer i mål med næste projekt?
Optimering
Brug Lean værktøjer og optimer arbejdsprocesser i din virksomhed. Med ofte små justeringer opnås store forbedringer og besparelser – Har du råd til at lade være?
Arbejdsmiljø
Skab fokus på løbende at forbedre arbejdsmiljøet og mærk det på bundlinjen med det samme – Hvordan sikrer du, at din virksomhed er opdateret med nyeste viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Book et møde med Projekthuset Lebeck idag

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring projekter, optimering eller arbejdsmiljø kontakt Lene fra Projekthuset Lebeck
med henblik på et uforpligtende møde.

Kontakt
Projekthuset Lecbeck Projektledelse

Projektledelse

Sikrer en effektiv og korrekt projektdokumentation som b.la. Businesscase, projektplan og rapportering samt tidshorisont, omfang, projektteams, budgettering og fremdrift m.m. Uanset projektets størrelse, er det vigtigt at få afstemt forventninger mellem projektet og organisationen.

Projekthuset Lecbeck Effektivisering

Optimering

Ved brug af de rigtige Lean værktøjer, opnås optimering af arbejdsprocesser, flow i de værdiskabende aktiviteter samt minimering af spild. Optimering af processer kan skabe mere overskud i hverdagen og får fokus på det, der skaber værdi for virksomheden og kunden.

Projekthuset Lecbeck Driftledelse

Arbejdsmiljø

Vær på forkant og få styr på lovgivning, AT vejledninger og bekendtgørelser, arbejdsmiljøuddannelse samt dokumentation til brug for egen Arbejdsmiljøorganisation og Arbejdstilsynet. Med konstant fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø opnås en større medarbejdertilfredshed.

Projekthuset Lecbeck Figur
Projekthuset Lecbeck obs

Uanset om din virksomhed arbejder med projekter, optimering af arbejdsprocesser eller arbejdsmiljø, er det vigtigt at have fokus på behovet og hvilke resultater du forventer.
Ved at tilføre de rigtige kompetencer øges værdien og succesraten hos både medarbejdere og virksomhed.